Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowościach Leszkowice i Górka Lubartowska Drukuj
wtorek, 14 kwietnia 2015 10:38

Nr projektu: POPW.02.01.00-06-004/14-00

INFORMACJA O PROJEKCIE

 „Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowościach

Leszkowice i Górka Lubartowska”

(Nr umowy o dofinansowanie: POPW.02.01.00-06-004/14-00)


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013,

Oś priorytetowa II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej


Celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu nowej generacji (NGA) o gwarantowanej minimalnej przepustowości 30 Mb/s  130 gospodarstwom domowym z miejscowości: Leszkowice oraz Górka Lubartowska w powiecie lubartowskim )województwo lubelskie). Projekt ma na celu budowę infrastruktury światłowodowej na etapie „ostatniej mili”, czyli na ostatnim odcinku bezpośrednio łączącym użytkownika z sygnałem.

Projekt nakierowany jest na stworzenie możliwości korzystania z szerokiego wachlarza usług elektronicznych, jaki zapewnia dostęp do szerokopasmowego Internetu. Efektami realizacji będzie wdrożenie innowacyjnych systemów sieciowych. Użytkownicy w ramach projektu będą mieli możliwość korzystania z usług 3play (Internet + Telefon + Telewizja).Całkowita wartość projektu: 1 425 902,10 zł

Wartość dofinansowania: 785 129,00 złZapytanie ofertowe


zapytanie ZO2_PORPW_2015.pdf
oferta do zapytania ZO2_PORPW_2015.zip
zalacznik mapa ZO2_PORPW_2015.pdf
Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego