Interduo zrealizuje część projektu e-Inclusion
czwartek, 11 lutego 2010 15:39
Herb miasta LubartówMiło nam jest poinformować, że firma INTERDUO wygrała przetarg na realizację części projektu e-Inclusion - Lubartów bez barier organizowanego przez Urząd Miasta Lubartów w celu zniwelowania wykluczenia cyfrowego w gminie miejskiej. Realizacja przetargu polegała będzie na dostarczeniu 150 przyłączy abonenckich do beneficjentów wyłonionych przez urzędników miejskich. Projekt e-Inclusion ma zapewnić użytkownikom dostęp do Internetu przez 36 miesięcy..

Projekt e-Inclusion realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Przedmiotem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 150 wykluczonym cyfrowo rodzinom o najniższych dochodach z obszaru Miasta Lubartów. Więcej informacji można uzyskać pod adresem Urzędu Miejskiego w Lubartowie.
 

Witaj w rodzinie Jambox mobile!


Zaufali nam

Współpraca


Kike